EN 10216-5 ống thép liền mạch dùng cho mục đích chịu áp lực bằng thép không gỉ

EN 10216-5 là một tiêu chuẩn châu Âu áp dụng cho ống thép không gỉ dùng trong các ứng dụng liên quan đến khả năng chịu axit và môi trường ăn mòn. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi CEN (European Committee for Standardization) và áp dụng cho các ống thép không gỉ có đường kính bên trong từ 6mm đến 250mm và độ dày tường từ 0,5mm đến 20mm.

Tiêu chuẩn EN 10216-5 quy định các yêu cầu kỹ thuật về thành phần hóa học, tính chất cơ học và tính chất vật lý của ống thép không gỉ. Nó cũng đề cập đến các yêu cầu về kích thước, bề mặt, phương pháp sản xuất và kiểm tra của ống.

Ống thép EN 10216-5 được sản xuất từ thép không gỉ chịu nhiệt, chẳng hạn như thép austenitic và thép duplex. Chúng thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như công nghệ hóa chất, dầu khí, thực phẩm và đồ uống, y tế và nhiều ứng dụng khác có yêu cầu cao về khả năng chống ăn mòn và chịu axit.

Ống thép EN 10216-5

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

1. Yêu cầu hóa học của ống thép không gỉ EN 10216-5:

Thành phần hóa học (phân tích đúc) a của thép chống ăn mòn austenit, tính bằng % khối lượng (tiếp theo)
Mác thép C max Si Mn P max S max N
Tên thép Số thép
X2CrNi18-9 1,4307 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X2CrNi19-11 1,4306 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X2CrNiN18-10 1,4311 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 0,12 to 0,22
X5CrNi18-10 1,4301 0,07 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X6CrNiTi18-10 1,4541 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 _
X6CrNiNb18-10 1,455 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 _
X1CrNi25-21 1,4335 0,020 ≤ 0,25 ≤ 2,00 0,025 0,010 ≤ 0,11
X2CrNiMo17-12-2 1,4404 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X5CrNiMo17-12-2 1,4401 0,07 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X1CrNiMoN25-22-2 1,4466 0,020 ≤ 0,70 ≤ 2,00 0,025 0,010 0,10 to 0,16
X6CrNiMoTi17-12-2 1,4571 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b _
X6CrNiMoNb17-12-2 1,458 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 _
X2CrNiMoN17-13-3 1,4429 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 0,12 to 0,22
X3CrNiMo17-13-3 1,4436 0,05 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X2CrNiMo18-14-3 1,4435 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015b ≤ 0,11
X2CrNiMoN17-13-5 1,4439 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 0,12 to 0,22
X1NiCrMoCu31-27-4 1,4563 0,020 ≤ 0,70 ≤ 2,00 0,030 0,010 ≤ 0,11
X1NiCrMoCu25-20-5 1,4539 0,020 ≤ 0,70 ≤ 2,00 0,030 0,010 ≤ 0,15
X1CrNiMoCuN20-18-7 1,4547 0,020 ≤ 0,70 ≤ 1,00 0,030 0,010 0,18 to 0,25
X1NiCrMoCuN25-20-7 1,4529 0,020 ≤ 0,50 ≤ 1,00 0,030 0,010 0,15 to 0,25
X2NiCrAlTi32-20 1,4558 0,030 ≤ 0,70 ≤ 1,00 0,020 0,015 _

 

Thành phần hóa học (phân tích đúc) a của thép chống ăn mòn austenit, tính bằng % khối lượng (tiếp theo)
Mác thép Cr Cu Mo Nb Ni Ti Khác
Tên thép Số thép
X2CrNi18-9 1,4307 17,50 to 19,50 _ _ _ 8,00 to 10,00c _ _
X2CrNi19-11 1,4306 18,00 to 20,00 _ _ _ 10,00 to 12,00d _ _
X2CrNiN18-10 1,4311 17,00 to 19,50 _ _ _ 8,50 to 11,50 _ _
X5CrNi18-10 1,4301 17,00 to 19,50 _ _ _ 8,00 to 10,50 _ _
X6CrNiTi18-10 1,4541 17,00 to 19,00 _ _ _ 9,00 to 12,00d 5xC to 0,70 _
X6CrNiNb18-10 1,455 17,00 to 19,00 _ _ 10xC to 1,00 9,00 to 12,00d _ _
X1CrNi25-21 1,4335 24,00 to 26,00 _ ≤ 0,20 _ 20,00 to 22,00 _ _
X2CrNiMo17-12-2 1,4404 16,50 to 18,50 _ 2,00 to 2,50 _ 10,00 to 13,00e _ _
X5CrNiMo17-12-2 1,4401 16,50 to 18,50 _ 2,00 to 2,50 _ 10,00 to 13,00 _ _
X1CrNiMoN25-22-2 1,4466 24,00 to 26,00 _ 2,00 to 2,50 _ 21,00 to 23,00 _ _
X6CrNiMoTi17-12-2 1,4571 16,50 to 18,50 _ 2,00 to 2,50 _ 10,50 to 13,50c 5xC to 0,70 _
X6CrNiMoNb17-12-2 1,458 16,50 to 18,50 _ 2,00 to 2,50 10xC to 1,00 10,50 to 13,50 _ _
X2CrNiMoN17-13-3 1,4429 16,50 to 18,50 _ 2,50 to 3,00 _ 11,00 to 14,00d _ _
X3CrNiMo17-13-3 1,4436 16,50 to 18,50 _ 2,50 to 3,00 _ 10,50 to 13,00d _ _
X2CrNiMo18-14-3 1,4435 17,00 to 19,00 _ 2,50 to 3,00 _ 12,50 to 15,00 _ _
X2CrNiMoN17-13-5 1,4439 16,50 to 18,50 _ 4,00 to 5,00 _ 12,50 to 14,50 _ _
X1NiCrMoCu31-27-4 1,4563 26,00 to 28,00 0,70 to 1,50 3,00 to 4,00 _ 30,00 to 32,00 _ _
X1NiCrMoCu25-20-5 1,4539 19,00 to 21,00 1,20 to 2,00 4,00 to 5,00 _ 24,00 to 26,00 _ _
X1CrNiMoCuN20-18-7 1,4547 19,50 to 20,50 0,50 to 1,00 6,00 to 7.00 _ 17.50 to 18,50 _ _
X1NiCrMoCuN25-20-7 1,4529 19,00 to 21,00 0,50 to 1,50 6,00 to 7,00 _ 24,00 to 26,00 _ _
X2NiCrAlTi32-20 1,4558 20,00 to 23,00 _ _ _ 32,00 to 35,00 8X(C+N) to 0,60 Al: 0,15 to 0,45

a Các yếu tố không được liệt kê trong bảng này sẽ không được cố ý thêm vào thép mà không có sự đồng ý của người mua ngoại trừ việc hoàn thiện vật đúc. Tất cả các biện pháp phòng ngừa thích hợp phải được thực hiện để tránh việc bổ sung các nguyên tố như vậy từ phế liệu và các vật liệu khác được sử dụng trong sản xuất có thể làm giảm tính chất cơ học và tính phù hợp của thép.
b Đối với các sản phẩm được gia công cơ khí, hàm lượng lưu huỳnh được kiểm soát từ 0,015 % đến 0,030 % được cho phép theo thỏa thuận miễn là khả năng chống ăn mòn vẫn được đáp ứng cho mục đích đã định. Phương án 3: Quy định hàm lượng lưu huỳnh từ 0,015 % đến 0,030 %.
c Trường hợp vì lý do đặc biệt, e.g. khả năng gia công nóng, cần phải giảm thiểu hàm lượng deltaferit hoặc với mục đích có độ thấm thấp, hàm lượng niken tối đa có thể tăng thêm 0,50 %.
d Trường hợp vì lý do đặc biệt, e.g. khả năng gia công nóng, cần giảm thiểu hàm lượng deltaferit hoặc với mục đích có độ thấm thấp, hàm lượng niken tối đa có thể tăng thêm 1,00 %.
e Trường hợp vì lý do đặc biệt, e.g. khả năng gia công nóng, cần phải giảm thiểu hàm lượng deltaferit hoặc với mục đích có độ thấm thấp, hàm lượng niken tối đa có thể tăng lên 1,50 %.

Thành phần hóa học (phân tích đúc) a của thép chống rão austenit, tính bằng % khối lượng
Mác thép C Si Mn P max S max N
Tên thép Số thép
X6CrNi18-10 1,4948 0,04 to 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,035 0,015 ≤ 0,11
X7CrNiTi18-10 1,494 0,04 to 0,08 ≤ 1,00 ≤2,00 0,040 0,015 ≤ 0,11
X7CrNiNb18-10 1,4912 0,04 to 0,1 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,040 0,015 ≤ 0,11
X6CrNiTiB18-10 1,4941 0,04 to 0,08 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,035 0,015
X6CrNiMo17-13-2 1,4918 0,04 to 0,08 ≤ 0,75 ≤ 2,00 0,035 0,015 ≤ 0,11
X5NiCrAlTi31-20 (+RA) b 1.4958(+RA) 0,03 to 0,08 ≤ 0,70 ≤ 1,50 0,015 0,010
X8NiCrAlTi32-21 1,4959 0,05 to 0,10 ≤ 0,70 ≤ 1,50 0,015 0,010
X3CrNiMoBN17-13-3 1,491 ≤ 0,04 ≤ 0, 75 ≤ 2,00 0,035 0,015 0,10 to 0,18
X8CrNiNb16-13 1,4961 0,04 to 0,10 0,30 to 0,60 ≤ 1,50 0,035 0,015
X8CrNiMoVNb16-13 1,4988 0,04 to 0,10 0,30 to 0,60 ≤ 1,50 0,035 0,015 0,06 to 0,14
X8CrNiMoNb16-16 1,4981 0,04 to 0,10 0,30 to 0,60 ≤ 1,50 0,035 0,015
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1,4982 0,06 to 0,15 0,20 to 1,00 5,50 to 7,00 0,035 0,015

 

Thành phần hóa học (phân tích đúc) a của thép chống rão austenit, tính bằng % khối lượng
Mác thép Cr Cu Mo Nb Ni Ti Khác
Tên thép Số thép
X6CrNi18-10 1,4948 17,00 to 19,00 8,00 to 11,00
X7CrNiTi18-10 1,494 17,00 to 19,00 9,00 to13,00 5x(C+N)to 0,80
X7CrNiNb18-10 1,4912 17,00 to 19,00 10xC to 1,20 9,00 to 12,00
X6CrNiTiB18-10 1,4941 17,00 to 19,00 9,00 to12,00 5xC to0,80 B: 0,0015 to 0,0050
X6CrNiMo17-13-2 1,4918 16,00 to 18,00 2,00 to 2,50 12,00 to14,00
X5NiCrAlTi31-20 (+RA) b 1.4958(+RA) 19,00 to 22,00 ≤ 0,50 ≤ 0,10 30,00 to32,50 0,20 to0,50 Al: 0,20 to 0,50
Al+Ti: ≤ 0,70
Co: ≤ 0,5Ni+Co = 30,0 to 32,5
X8NiCrAlTi32-21 1,4959 19,00 to 22,00 ≤ 0,50 30,00 to34,00 0,25 to 0,65 Al: 0,20 to 0,65
X3CrNiMoBN17-13-3 1,491 16,00 to 18,00 2,00 to 3,00 12,00 to14,00 B: 0,0015 to 0,0050
X8CrNiNb16-13 1,4961 15,00 to 17,00 10xC to 1,20 12,00 to14,00
X8CrNiMoVNb16-13 1,4988 15,50 to 17,50 1,10 to 1,50 10xC to 1,20 12,50 to14,50 V: 0,60 to 0,85
X8CrNiMoNb16-16 1,4981 15,50 to 17,50 1,60 to 2,00 10xC to 1,20c 15,50 to17,50
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1,4982 14,00 to 16,00 0,80 to 1,20 0,75 to 1,25 9,00 to11,00 V: 0,15 to 0,40
B 0,003 to 0,009

a Các yếu tố không được liệt kê trong bảng này sẽ không được cố ý thêm vào thép mà không có sự đồng ý của người mua ngoại trừ việc hoàn thiện vật đúc. Tất cả các biện pháp phòng ngừa thích hợp phải được thực hiện để tránh việc bổ sung các nguyên tố như vậy từ phế liệu và các vật liệu khác được sử dụng trong sản xuất có thể làm giảm tính chất cơ học và tính phù hợp của thép.
b Điều kiện ủ kết tinh lại.
c Trong đó có Ta

 Thành phần hóa học (phân tích phôi) a của thép austenit-ferit, tính bằng % khối lượng
Mác thép C Si Mn Pmax Smax N
Tên thép Số thép
X2CrNiMoN22-5-3 1,4462 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,035 0,015 0,10 to 0,22
X2CrNiMoSi18-5-3 1,4424 0,030 1,40 to 2,00 1,20 to 2,00 0,035 0,015 0,05 to 0,10
X2CrNiN23-4 b 1,4362 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,035 0,015 0,05 to 0,20
X2CrNiMoN25-7-4 b 1,441 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 0,035 0,015 0,20 to 0,35
X2CrNiMoCuN25-6-3 1,4507 0,030 ≤ 0,70 ≤ 2,00 0,035 0,015 0,15 to 0,30
X2CrNiMoCuWN25-7-4 1,4501 0,030 ≤ 1,00 ≤ 1,00 0,035 0,015 0,20 to 0,30

 

Thành phần hóa học (phân tích phôi) a của thép austenit-ferit, tính bằng % khối lượng
Mác thép Cr Cu Mo Ni Khác
Tên thép Số thép
X2CrNiMoN22-5-3 1,4462 21,00 to 23,00 _ 2,50 to 3,50 4,50 to 6,50 _
X2CrNiMoSi18-5-3 1,4424 18,00 to 19,00 _ 2,50 to 3,00 4,50 to 5,20 _
X2CrNiN23-4 b 1,4362 22,00 to 24,00 0,10 to 0,60 0,10 to 0,60 3,50 to 5,50 _
X2CrNiMoN25-7-4 b 1,441 24,00 to 26,00 _ 3,00 to 4,50 6,00 to 8,00 _
X2CrNiMoCuN25-6-3 1,4507 24,00 to 26,00 1,00 to 2,50 2,70 to 4,00 5,50 to 7,50 _
X2CrNiMoCuWN25-7-4 1,4501 24,00 to 26,00 0,50 to 1,00 3,00 to4,00 6,00 to 8,00 W: 0,50 to 1,00

 

Ống thép EN 10216-5

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

2. Dung sai cho phép của phép phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định đối với phép phân tích đúc của ống thép không gỉ EN 10216-5:

Thành phần Giá trị giới hạn đối với phân tích vật đúc theo Bảng 2, 3 và 4 % theo khối lượng Độ lệch cho phép của phép phân tích sản phẩm a % theo khối lượng
Carbon ≤ 0,030 + 0,005
> 0,030 ≤ 0,15 ± 0,01
Silicon ≤ 2,00 ± 0,05
Manganese ≤ 1,00 + 0,03
> 1,00 ≤ 2,00 ± 0,04
> 2,00 ≤ 7,00 ± 0,10
Phosphorus ≤ 0,030 + 0,003
> 0,030 ≤ 0,040 + 0,005
Sulphur ≤ 0,015 + 0,003
> 0,015 ≤ 0,030 +0,005
Nitrogen ≤ 0,35 ±  0,01
Aluminium ≤ 0,65 ± 0,10
Boron ≥0,001 5 ≤ 0,009 0 ± 0,0003
Chromium > 14,00 ≤ 20,00 ± 0,20
>20,00 ≤ 28,00 ± 0,25
Cobalt ≤ 0,50 + 0,10
Copper ≤ 1,00 ± 0,07
> 1,00 ≤ 2,50 ± 0,10
Molybdenum ≤ 0,60 ± 0,03
> 0,60 ≤ 1,75 ± 0,05
> 1,75 ≤ 7,00 ± 0,10
Niobium ≤ 1,25 ± 0,05
Nickel > 3,50 ≤ 5,00 ± 0,07
> 5,00 ≤ 10,00 ± 0,10
> 10,00 ≤ 20,00 ± 0,15
>20,00 ≤35,00 ± 0,20
Titanium ≤ 0,80 ± 0,05
Vanadium ≤ 0,85 ± 0,03
Tungsten ≤ 1,00 ± 0,05

a Nếu một số phân tích sản phẩm được thực hiện trên một vật đúc và hàm lượng của một nguyên tố riêng lẻ được xác định nằm ngoài phạm vi cho phép của thành phần hóa học được chỉ định cho phân tích vật đúc, thì nó chỉ được phép vượt quá mức cho phép
giá trị tối đa hoặc giảm so với giá trị tối thiểu cho phép, nhưng không phải cả hai cho một lần truyền.

Ống thép EN 10216-5

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

3. Cơ tính đối với độ dày thành đến 60 mm a của thép chống ăn mòn austenit trong điều kiện ủ dung dịch (+AT) và thông tin về ăn mòn giữa các hạt (tiếp theo) b

Mác thép Tính chất kéo ở nhiệt độ phòng c Tính chất tác độngc Điều kiện xử lý nhiệt tham khảo Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt
Sức mạnh chứng minh Năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểuKVJ
Rp0,2 min Rp1,0 min Độ bền kéo Rm Độ giãn dài A min (%) at RT at -196°C nhiệt độ dung dịch d °C Làm lạnh e f Phương pháp EN ISO 3651-2
Tên thép Số thép MPa MPa MPa l t l t t
X2CrNi18-9 1,4307 180 215 460 to 680 40 35 100 60 60 1 000 to 1 100 w, a yes A
X2CrNi19-11 1,4306 180 215 460 to 680 40 35 100 60 60 1 000 to 1 100 w, a yes A
X2CrNiN18-10 1,4311 270 305 550 to 760 35 30 100 60 60 1 000 to 1 100 w, a yes A
X5CrNi18-10 1,4301 195 230 500 to 700 40 35 100 60 60 1 000 to 1 100 w, a yes g A
X6CrNiTi18-10 (cold finish) 1,4541 200 235 500 to 730 35 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X6CrNiTi18-10 (hot finish) 1,4541 180 215 460 to 680 35 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X6CrNiNb18-10 1,455 205 240 510 to 740 35 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X1CrNi25-21 1,4335 180 210 470 to 670 45 40 100 60 60 1 030 to 1 110 w, a yes A
X2CrNiMo17-12-2 1,4404 190 225 490 to 690 40 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X5CrNiMo17-12-2 1,4401 205 240 510 to 710 40 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes g A
X1CrNiMoN25-22-2 1,4466 260 295 540 to 740 40 30 100 60 60 1 070 to 1 150 w, a yes A or B
X6CrNiMoTi17-12-2 (cold finish) 1,4571 210 245 500 to 730 35 30 100 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X6CrNiMoTi17-12-2 (hot finish) 1,4571 190 225 490 to 690 35 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X6CrNiMoNb17-12-2 1,458 215 250 510 to 740 35 30 100 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X2CrNiMoN17-13-3 1,4429 295 330 580 to 800 35 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X3CrNiMo17-13-3 1,4436 205 240 510 to 710 40 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes g A
X2CrNiMo18-14-3 1,4435 190 225 490 to 690 40 30 100 60 60 1 020 to 1 120 w, a yes A
X2CrNiMoN17-13-5 1,4439 285 315 580 to 800 35 30 100 60 60 1 060 to 1 140 w, a yes A
X1NiCrMoCu31-27-4 1,4563 215 245 500 to 750 40 35 120 90 60 1 070 to 1 150 w, a yes B or C
X1NiCrMoCu25-20-5 1,4539 230 250 520 to 720 35 30 120 90 60 1 060 to 1 140 w, a yes C
X1CrNiMoCuN20-18-7 1,4547 300 340 650 to 850 35 30 100 60 60 1 140 to 1 200 w, a yes C
X1NiCrMoCuN25-20-7 1,4529 270 310 600 to 800 35 30 100 60 60 1 120 to 1 180 w, a yes C
X2NiCrAlTi32-20 1,4558 180 210 450 to 700 35 30 120 90 60 950 to 1 050 w, a yes A

a Đối với độ dày thành lớn hơn 60 mm, các đặc tính cơ học có thể được thỏa thuận tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Tùy chọn 7: Áp dụng các đặc tính cơ học đã thỏa thuận cho độ dày thành lớn hơn 60 mm.
b Inspection and testing to be carried out are summarised in Table 15.
c l = dọc; t = ngang.
d Nhiệt độ tối đa chỉ dành cho hướng dẫn.
e w = nước; a = không khí; làm mát đủ nhanh.
f Khi được thử nghiệm theo EN ISO 3651-2 (Phương pháp thích hợp, A hoặc B hoặc C, như được chỉ ra) cho đến nhiệt độ giới hạn được chỉ ra trong cột cuối cùng của Bảng 9.
g Trong điều kiện giao hàng. (Thường không đáp ứng trong điều kiện nhạy cảm).

Ống thép EN 10216-5

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

4. Cơ tính đối với độ dày thành ống lên đến 50 mm a của thép chống rão austenit trong điều kiện ủ dung dịch (+AT) và thông tin về ăn mòn giữa các hạt b

Mác thép Độ bền kéo ở nhiệt độ phòng c Tính chất tác động ở nhiệt độ phòng c Điều kiện xử lý nhiệt tham khảo Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt
Sức mạnh chứng minh Độ bền kéo
Rm
Độ giãn dài
A min (%)
Năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu KVJ Giải pháp nhiệt độ d °C Làm lạnhe f Phương pháp
EN ISO 3651-2
Rp0,2min Rp1,0min
Tên thép Số thép MPa MPa MPa l t l t
X6CrNi18-10 1,4948 185 225 500 to 700 40 30 100 60 1 000 to 1 080 w, a no A
X7CrNiTi18-10 1,494 190 220 510 to 710 35 30 100 60 1 100 to 1 150 w, a no A
X7CrNiNb18-10 1,4912 205 240 510 to 710 40 30 100 60 1 070 to 1 125 w, a no A
X6CrNiTiB18-10 1,4941 195 235 490 to 680 35 30 100 60 1 070 to 1 150 w, a no A
X6CrNiMo17-13-2 1,4918 205 245 490 to 690 35 30 100 60 1 020 to 1 100 w, a no A
X5NiCrAlTi31-20 1,4958 170 200 500 to 750 35 30 120 80 1 150 to 1 200 w, a no A
X5NiCrAlTi31-20 + RA 1.4958+RA 210 240 500 to 750 35 30 120 80 920 to 1 000 g w,a no A
X8NiCrAlTi32-21 1,4959 170 200 500 to 750 35 30 120 80 1 150 to 1 200 h w, a no A
X3CrNiMoBN17-13-3 1,491 260 300 550 to 750 35 30 120 80 1 020 to 1 100 w, a no A
X8CrNiNb16-13 1,4961 205 245 510 to 690 35 22 100 60 1 050 to 1 100 w, a no A
X8CrNiMoVNb16-13 1,4988 255 295 540 to 740 30 20 60 40 1 100 to 1 150 i w, a no A
X8CrNiMoNb16-16 1,4981 215 255 530 to 690 35 22 100 60 1 050 to 1 100 w,a no A
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1,4982 220 270 540 to 740 35 30 100 60 1 050 to 1 150 w, a no A

a Đối với độ dày thành lớn hơn 50 mm, các đặc tính cơ học có thể được thỏa thuận tại thời điểm tìm hiểu và đặt hàng. Tùy chọn 8: Áp dụng các đặc tính cơ học đã thỏa thuận cho độ dày thành lớn hơn 50 mm.
b Kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện được tóm tắt trong Bảng 15.
c l = dọc; t = ngang.
d Nhiệt độ tối đa chỉ dành cho hướng dẫn.
e w = nước; a = không khí; làm mát đủ nhanh.
f Khi được thử nghiệm theo EN ISO 3651-2 (Phương pháp thích hợp, A hoặc B hoặc C, như được chỉ ra) cho đến nhiệt độ giới hạn được chỉ ra trong cột cuối cùng của Bảng 10.
g Sau khi ủ dung dịch, kích thước hạt phải từ 1 đến 5 theo EN ISO 643.
h Sau khi ủ dung dịch, kích thước hạt theo EN ISO 643 phải là 1 đến 5 đối với ống gia công nguội và 5 hoặc thô hơn đối với ống ép đùn nóng.

ong thep KG A409 04

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

5. Tính chất cơ học đối với độ dày thành đến 30 mm của thép austenit-ferit trong điều kiện ủ dung dịch (+AT) và thông tin về ăn mòn giữa các hạt a

Mác thép Tính chất kéo ở nhiệt độ phòng b Tính chất tác động b Điều kiện xử lý nhiệt tham khảo Khả năng chống ăn mòn giữa các hạt
Sức mạnh chứng minh Rp0,2 min. Độ bền kéo Rm Độ giãn dài A min (%) Năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu KVJ Giải pháp nhiệt độ c Làm mát d e Phương pháp
EN ISO 3651-2
at RT at -40 °C
Tên thép Số thép MPa MPa l t l t t
X2CrNiMoN22-5-3 1,4462 450 640 to 880 f 22 22 120 90 40 1 020 to 1 100 w, a yes B
X2CrNiMoSi18-5-3 1,4424 480 700 to 900 30 30 120 80 975 to 1 050 w, a yes A
X2CrNiN23-4 1,4362 400 600 to 820 25 25 120 90 40 950 to 1 050 w, a yes A
X2CrNiMoN25-7-4 1,441 550 800 to 1000 20 20 100 100 40 1 040 to 1 120 w, a yes B or C
X2CrNiMoCuN25-6-3 1,4507 500 700 to 900 20 20 100 100 40 1 040 to 1 120 w yes B
X2CrNiMoCuWN 25-7-4 1,4501 550 800 to 1 000 20 20 100 100 40 1 040 to 1 120 w yes B or C

a Kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện được tóm tắt trong Bảng 15.
b l = dọc; t = ngang.
c Nhiệt độ tối đa chỉ dành cho hướng dẫn.
d w = nước; a = không khí; làm mát đủ nhanh.
e Khi được thử nghiệm theo EN ISO 3651-2 (Phương pháp thích hợp, A hoặc B hoặc C, như được chỉ ra) cho đến nhiệt độ giới hạn được chỉ ra trong cột cuối cùng của Bảng 11.
f Đối với các ống được ủ nguội và ủ dung dịch, độ bền kéo tối đa là 920 MPa.

6. Dung sai đường kính ngoài D và độ dày thành ống T đối với ống đặt hàng gia công hoàn thiện

Đường kính ngoài D Dung sai D Dung sai T
mm Nhóm dung sai Dung sai cho phép Nhóm dung sai Dung sai cho phép
30 ≤ D ≤ 219,1 D 2 ± 1,0 % or ± 0,5 mm cái lớn hơn T 1 ± 15 % or ± 0,6 mm cái lớn hơn b
T 2 ± 12,5 % or ± 0,4 mm cái lớn hơn
219,1 < D ≤ 610 D 1 ±1,5 % or ± 0,75 mm cái lớn hơn a + 22,5 %
− 15 % c
T 1 ± 15% or ± 0,6 mm cái lớn hơn d
T 2 ± 12,5% or ± 0,4 mm cái lớn hơn e

a Tùy chọn 19: Các ống phải được đặt hàng với các đầu có kích thước. Trong trường hợp này, độ lệch cho phép của đường kính ngoài là 0,6 % được áp dụng cho các đầu ống trên chiều dài xấp xỉ. 100 mm.
b Áp dụng cho ống có độ dày thành T ≤ 0,01 D và T ≤ 4 mm.
c Áp dụng cho ống có độ dày thành T ≤ 0,05 D.
d Áp dụng cho ống có độ dày thành T: 0,05 D < T ≤ 0,09 D.
e Áp dụng cho ống có độ dày thành T > 0,09 D.

7. Dung sai đường kính ngoài D và chiều dày thành ống T đối với ống đặt hàng gia công nguội

Dung sai D ≤ 219,1 mm Dung sai T
Nhóm dung sai Dung sai cho phép Nhóm dung sai Dung sai cho phép
D 3 ± 0,75 % or ± 0,3 mm
cái lớn hơn
T 3 ± 10 % or ± 0,2 mm cái lớn hơn
D 4 a ± 0,5 % or ± 0,1 mm cái lớn hơn T 4 a ± 7,5 % or ± 0,15 mm cái lớn hơn

a Tùy chọn 20: Cấp dung sai D 4 và T 4 được chỉ định cho các ống được đặt hàng hoàn thiện nguội

8. Dung sai độ dài chính xác của ống thép không gỉ EN 10216-5:

Độ dài L Dung sai độ dài
L≤6000 +5
0
6000<L≤12000 +10
0
L>12000 + theo thỏa thuận
0

Ống thép hàn không gỉ ASTM A409

Ống thép không gỉ tiêu chuẩn EN 10216-5

9. Ứng dụng của ống thép không gỉ EN 10216-5:

EN 10216-5 đặc biệt liên quan đến ống thép không gỉ dùng cho mục đích chịu áp lực. Các ống này được thiết kế để chịu được các điều kiện áp suất cao và nhiệt độ cao đồng thời mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Họ tìm thấy các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:
– Công nghiệp dầu khí: Ống thép không gỉ EN 10216-5 được sử dụng trong thăm dò, sản xuất và chế biến dầu khí. Chúng được sử dụng trong các đường ống, giàn khoan ngoài khơi, nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa dầu, nơi mà khả năng chống ăn mòn và môi trường áp suất cao là rất quan trọng.
– Công nghiệp hóa chất và hóa dầu: Ống thép không gỉ phù hợp với EN 10216-5 được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu. Chúng thích hợp cho các ứng dụng liên quan đến hóa chất mạnh, axit và phương tiện ăn mòn.
– Ngành thực phẩm và đồ uống: Ống thép không gỉ EN 10216-5 được sử dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống, đặc biệt cho các ứng dụng vệ sinh và vệ sinh. Chúng có khả năng chống ăn mòn và có thể duy trì chất lượng và độ tinh khiết của thực phẩm trong quá trình chế biến và vận chuyển.
– Ngành dược phẩm: Các ống tuân theo EN 10216-5 được sử dụng trong sản xuất dược phẩm, nơi cần phải sạch sẽ và chống ăn mòn. Những ống này được sử dụng để vận chuyển chất lỏng quy trình, nước tinh khiết và các thành phần dược phẩm.
– Phát điện: Ống thép không gỉ EN 10216-5 có thể được tìm thấy trong các nhà máy điện, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống ăn mòn và nhiệt độ cao. Chúng được sử dụng trong nồi hơi, bộ trao đổi nhiệt và bình ngưng tụ, góp phần tạo ra năng lượng hiệu quả.
– Công nghiệp ô tô: Các ống thép không gỉ tuân theo EN 10216-5 được sử dụng trong các ứng dụng ô tô khác nhau, chẳng hạn như hệ thống ống xả, đường dẫn nhiên liệu và hệ thống thủy lực. Chúng cung cấp khả năng chống ăn mòn và độ bền trong môi trường ô tô đòi hỏi khắt khe.
Xin lưu ý rằng ứng dụng cụ thể và tính phù hợp của ống thép không gỉ EN 10216-5 phải được xác định dựa trên các điều kiện vận hành, khả năng tương thích của vật liệu cũng như các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật có liên quan.

10. Báo giá các loại ống thép không gỉ EN 10216-5 tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường:

Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép, trong đó có ống thép không gỉ EN 10216-5. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo.

Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại ống thép không gỉ EN 10216-5 chất lượng cao cùng với giá thành hợp lý xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá cạnh tranh nhất, tốt nhất thị trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ

Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: Hotline: 0966.774.925

Email: sales.vattudaiphu@gmail.com |  Web: www.vattudaiphu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *