EN 10216-4 ống thép liền mạch dùng dùng cho mục đích chịu áp lực – Ống thép không hợp kim và hợp kim với các đặc tính nhiệt độ thấp

EN 10216-4 là một tiêu chuẩn châu Âu về ống thép không hợp kim dùng cho ứng dụng nhiệt độ cao. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi CEN (European Committee for Standardization) và áp dụng cho các ống dùng trong ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, nhiệt điện và các ngành công nghiệp khác đòi hỏi chịu nhiệt độ và áp suất cao.

Tiêu chuẩn EN 10216-4 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho ống thép không hợp kim có đường kính bên trong từ 10,2mm đến 711mm và độ dày tường từ 1,6mm đến 100mm. Ống thép EN 10216-4 thường được sản xuất từ thép carbon, thép hợp kim và thép không gỉ.

1. Yêu cầu hóa học của ống thép liền mạch EN 10216-4:

Thành phần hóa học (phân tích phôi)a, tính bằng % khối lượng
Mác thép C Si Mn Pmax Smax Cr Ni Mo Alb
total min
Cuc
max
Nb max Ti max Vmax
Tên thép Số thép
P215NL 1,0451 ≤0.15 ≤0.35 0.40 to 1.20 0,025 0,02 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.08 0,02 0,3 0,01 0,04 0,02
P255QL 1,0452 ≤0.17 ≤0.35 0.40 to 1.20 0,025 0,02 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.08 0,02 0,3 0,01 0,04 0,02
P265NL 1,0453 ≤0.20 ≤0.4 0.60 to 1.40 0,025 0,02 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.08 0,02 0,3 0,01 0,04 0,02
26CrMo4-2 1,7219 0.22 to 0.29 ≤0.35 0.50 to 0.80 0,025 0,02 0.90 to 1.20 0.15 to 0.3 0,3
11 MnNi5-3 1,6212 ≤0.14 ≤0.5 0.70 to 1.50 0,025 0,015 0.30d to 0.80 0,02 0,3 0,05 0,05
13 MnNi6-3 1,6217 ≤0.16 ≤0.5 0.85 to 1.70 0,025 0,015 0.30d to 0.85 0,02 0,3 0,05 0,05
12Ni14 1,5637 ≤0.15 0.15 to 0.35 0.30 to 0.80 0,025 0,01 3.25 to 3.75 0,3 0,05
X12Ni5 1,568 ≤0.15 ≤0.35 0.30 to 0.80 0,02 0,01 4.5 to 5.3 0,3 0,05
X10Ni9 1,5682 ≤0.13 0.15 to 0.35 0.30 to 0.80 0,02 0,01 8.5 to 9.5 ≤0.1 0,3 0,05

a Nguyên tố không có trong bảng này sẽ không được thêm vào thép nếu không có sự đồng ý của người mua, ngoại trừ các nguyên tố có thể được thêm vào để hoàn thiện vật đúc. Tất cả các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn việc bổ sung các nguyên tố không mong muốn từ phế liệu hoặc các vật liệu khác được sử dụng trong quá trình sản xuất thép.
b Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất, nhôm có thể được thay thế bằng các nguyên tố khác có tác dụng tương tự.
c Tùy chọn 2: để thực hiện hoạt động tạo hình tiếp theo, hàm lượng đồng tối đa đã thỏa thuận thấp hơn mức chỉ định và hàm lượng thiếc tối đa được chỉ định đã thỏa thuận sẽ được áp dụng.
d Giới hạn dưới đối với hàm lượng niken có thể giảm xuống không dưới 0,15% đối với ống có độ dày không quá 10 mm

Ống thép liền mạch EN 10216-4

Ống thép liền mạch EN 10216-4

2. Độ lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định đối với phân tích đúc của ống thép liền mạch EN 10216-4:

Thành phần Giá trị giới hạn đối với phân tích vật đúc theo Bảng 2 % theo khối lượng Sai lệch cho phép của phép phân tích sản phẩm % theo khối lượng
C ≤0,29 ±0,02
Si ≤0,40 ±0,05
> 0, 40 ≤ 0.50 +0,06
Mn ≤1,70 +0,10
– 0,05
P ≤0,025 + 0,005
S ≤0,015 + 0,003
> 0,015 ≤ 0.020 + 0,005
Al ≥0,020 -0,005
Cr ≤1,20 ±0,10
Cu ≤0,30 +0,05
Mo ≤0,30 ±0,05
Nb ≤0,05 +0,005
Ni ≤0,85 ±0,05
0,85 ÷3.75 ±0,07
3,75÷5.30 ±0,10
5,30÷9.50 ±0,15
Ti ≤0.040 + 0,01
V ≤0,05 + 0,01

Ống thép liền mạch EN 10216-4

Ống thép liền mạch EN 10216-4

3. Tính chất cơ học của ống thép liền mạch EN 10216-4:

Mác thép Cường độ năng suất trên hoặc cường độ dẻo ReH hoặc Rp0,2 phút MPa * Độ bền kéo Rm
MPa *
Độ giãn dài A min % a
Tên thép Số thép l t
P215NL 1,0451 215b 360 to 480 25 23
P255QL 1,0452 255 360 to 490 23 21
P265NL 1,0453 265c 410 to 570 24 22
26CrMo4-2 1,7219 440 560 to 740 18 16
11 MnNi5-3 1,6212 285 410 to 530 24 22
13 MnNi6-3 1,6217 355 490 to 610 22 20
12Ni14 1,5637 345 440 to 620 22 20
X12Ni5 1,568 390 510 to 710 21 19
X10Ni9 1,5682 510 690 to 840 20 18

a l = theo chiều dọc t = theo chiều ngang
b Độ dày ≤ 10 mm.
c ĐỘ dày ≥ 25 mm
* 1 MPA = 1N/mm2

Ống thép liền mạch EN 10216-4

Ống thép liền mạch EN 10216-4

4. Năng lượng tác động tối thiểu lên ống thép liền mạch EN 10216-4:

Mác thép Độ dày T mm Định hướng của mẫu thử  đối với trục ống Năng lượng tác động trung bình tối thiểu KVJ ở nhiệt độ °C
Tên thép Số thép -196 -120 -110 -100 -90 -60 -50 -40 -20 +20
P215NL 1,0451 ≤ 10 Theo chiều dọc 40 45 55
P255QL 1,0452 ≤ 25 Theo chiều dọc 40 45 50 60
Theo chiều ngang 27 30 35 40
>25 to ≤ 40 Theo chiều dọc 40 45 55
Theo chiều ngang 27 30 35
P265NL 1,0453 ≤ 25 Theo chiều dọc 40 45 50
Theo chiều ngang 27 30 35
26CrMo4-2 1,7219 ≤ 40 Theo chiều dọc 40 40 45 50 60
Theo chiều ngang 27 27 30 35 40
11 MnNi5-3 1,6212 ≤ 40 Theo chiều dọc 40 45 50 55 70
13 MnNi6-3 1,6217 Theo chiều ngang 27 30 35 40 45
12Ni14 1,5637 ≤ 25 Theo chiều dọc 40 45 50 55 55 60 65
Theo chiều ngang 27 30 35 35 40 45 45
> 25 to ≤ 40 Theo chiều dọc 40 45 50 50 55 65
Theo chiều ngang 27 30 30 35 40 45
X12Ni5 1,568 ≤ 25 Theo chiều dọc 40 45 50 55 65 65 65 70 70
Theo chiều ngang 27 30 30 35 45 45 45 50 50
> 25 to ≤ 40 Theo chiều dọc 40 45 50 60 65 65 65 70
Theo chiều ngang 27 30 30 40 45 45 45 50
X10Ni9 1,5682 ≤ 40 Theo chiều dọc 40 50 50 60 60 70 70 70 70 70
Theo chiều ngang 27 35 35 40 40 50 50 50 50 50

5. Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành của ống thép liền mạch EN 10216-4:

Đường kính ngoài Dmm Dung sai D Dung sai trên T đối với tỷ lệ T/D
0,025 > 0,025≤ 0.050 > 0,05≤ 0.01 > 0,10
D  ≤ 219,1 ± 1% or ± 0.5 mm cái nào lớn hơn ± 12,5% or ±  0.4 mm cái nào lớn hơn
D > 219,1 ± 20% ± 15% ± 12,5% ± 10% a
aĐối với đường kính ngoài D 355,6 mm, được phép vượt cục bộ độ dày thành trên thêm 5% độ dày thành T

6. Dung sai đường kính ngoài và độ dày thành của ống thép liền mạch EN 10216-4 (ống gia công nguội):

Dung sai D Dung sai T
±0,5% or ±0,3 mm cái nào lớn hơn ±10% or ±0,2 mm cái nào lớn hơn

7. Dung sai về độ dài chính xác của ống thép liền mạch EN 10216-4:

Độ dài L Dung sai độ dài chính xác
L ≤   6000 +10
0
6000 < L  12000 +15
0
L  > 12000 + theo thỏa thuận
0

Ống thép liền mạch EN 10216-4

Ống thép liền mạch EN 10216-4

8. Ứng dụng của ống thép liền mạch EN 10216-4:

EN 10216-4 là tiêu chuẩn Châu Âu quy định các điều kiện phân phối kỹ thuật đối với ống thép liền mạch được sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ thấp. Những ống này được thiết kế để hoạt động trong môi trường đông lạnh và duy trì tính chất cơ học của chúng ở nhiệt độ thấp. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến cho ống tuân theo EN 10216-4:
– Ngành LNG (Khí tự nhiên hóa lỏng): Các ống EN 10216-4 được sử dụng rộng rãi trong ngành LNG để vận chuyển và lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng. Các ống này có thể chịu được nhiệt độ cực thấp của LNG (-162°C hoặc -260°F) và đảm bảo vận chuyển sản phẩm an toàn và hiệu quả.
– Bảo quản đông lạnh: Các ống tuân thủ EN 10216-4 phù hợp cho các ứng dụng bảo quản đông lạnh, chẳng hạn như trong các bể chứa khí như nitơ lỏng, oxy lỏng và hydro lỏng. Những ống này có thể duy trì tính toàn vẹn về cấu trúc và hiệu suất của chúng ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cực thấp của kho đông lạnh.
– Công nghiệp hóa chất và hóa dầu: Các ống EN 10216-4 được ứng dụng trong ngành hóa chất và hóa dầu, đặc biệt là trong các quy trình liên quan đến phản ứng hoặc lưu trữ ở nhiệt độ thấp. Chúng có thể được sử dụng để vận chuyển chất lỏng đông lạnh, chẳng hạn như ethylene lỏng và propylene lỏng.
– Thiết bị tách khí: Các ống EN 10216-4 được sử dụng trong các thiết bị tách khí (ASU) sản xuất khí công nghiệp như oxy, nitơ và argon thông qua quá trình chưng cất đông lạnh. Các ống này cung cấp khả năng chịu nhiệt độ thấp cần thiết để vận hành hiệu quả trong các quy trình ASU.
– Phòng thí nghiệm và nghiên cứu: Ống EN 10216-4 được sử dụng trong các cơ sở nghiên cứu và phòng thí nghiệm nơi tiến hành các thí nghiệm và ứng dụng ở nhiệt độ thấp. Những ống này có thể được sử dụng cho máy lạnh, hệ thống đông lạnh và các thiết bị khác yêu cầu hiệu suất đáng tin cậy ở nhiệt độ thấp.
– Hệ thống lưu trữ năng lượng: Ống tuân thủ EN 10216-4 phù hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng liên quan đến môi trường nhiệt độ thấp, chẳng hạn như pin đông lạnh. Những ống này có thể được sử dụng để chuyển và chứa chất lỏng đông lạnh được sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng.
– Ngành hàng không vũ trụ: Các ống EN 10216-4 được ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ, đặc biệt là trong các hệ thống yêu cầu khả năng chịu nhiệt độ thấp, chẳng hạn như hệ thống đẩy tên lửa đông lạnh và kho chứa nhiên liệu.
Điều quan trọng cần lưu ý là ứng dụng cụ thể và tính phù hợp của các ống EN 10216-4 phải được xác định dựa trên các điều kiện vận hành, khả năng tương thích của vật liệu cũng như các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật liên quan liên quan đến môi trường nhiệt độ thấp.

9. Báo giá các loại ống thép liền mạch EN 10216-4 tốt nhất, cạnh tranh nhất thị trường:

Công ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú là nhà cung cấp hàng đầu các loại ống thép, trong đó có ống thép liền mạch EN 10216-4. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Đại Phú đã tạo dựng được uy tín trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo.

Quý khách hàng có nhu cầu cần mua các loại ống thép liền mạch EN 10216-4 chất lượng cao cùng với giá thành hợp lý xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá cạnh tranh nhất, tốt nhất thị trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ

Địa chỉ: Ngõ 42, Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: Hotline: 0966.774.925

Email: sales.vattudaiphu@gmail.com |  Web: www.vattudaiphu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *