ĐAI TREO ỐNG (QUANG TREO, CÙM TREO ỐNG…)

Đai treo ống hay được gọi bằng rất nhiều cách gọi khác nhau như cùm treo ống, quang treo ống, đai ôm ống, đai kẹp ống,  kẹp ống, kẹp giữ ống…

Đai treo ống là thiết bị đảm bảo cho hệ thống đường ống được an toàn, giúp cho toàn bộ hệ thống đường ống được cố định tại một điểm từ đó không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh.

Danh mục: